Jak může regresní terapie pomoci při řešení problémů?

Regresní terapie je psychologická technika, která může být použita pro řešení mnoha psychických a emocionálních problémů. Tato technika pomáhá lidem při pochopení jejich minulosti a jejích dopadů na jejich současný stav. Tato terapie je navržena tak, aby se lidé mohli vrátit do své minulosti a znovu prožít zážitky, které jim způsobily problémy.