Druhy psychoterapie – Která je pro vás ta pravá?

Psychoterapie se stává stále populárnější formou péče o duševní zdraví. Pokud jste se rozhodli pro psychoterapii, máte před sebou důležité rozhodnutí: Která psychoterapie je pro vás ta pravá? Existuje mnoho druhů psychoterapie a každá má své výhody a nevýhody. V této přehledu se podíváme na nejběžnější druhy psychoterapie a jaké jsou jejich hlavní rysy.

1. Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)

KBT se zaměřuje na myšlenky a chování pacienta. Terapeut pomáhá pacientovi identifikovat negativní myšlenky, které vedou k negativnímu chování, a učí pacienta, jak je přeměnit na pozitivní myšlenky. KBT se také zaměřuje na změnu chování, zejména chování, které způsobuje stres a úzkost.

2. Humanistická psychoterapie

Humanistická psychoterapie se zaměřuje na celkový rozvoj osobnosti pacienta. Terapeut pomáhá pacientovi najít svou vlastní cestu a cíle. Tato terapie se zaměřuje na pozitivní aspekty pacientova života a na jeho schopnost dosahovat vlastních cílů.

3. Psychodynamická terapie

Psychodynamická terapie vychází z psychoanalýzy. Terapeut se zaměřuje na zpracování nepřímých a nevědomých procesů v mysli pacienta. Tato terapie se zaměřuje na vztahy, které pacient uzavírá v různých obdobích svého života, a snaží se pomoci pacientovi prohlédnout a pochopit tyto vztahy.

4. Rodinná terapie

Rodinná terapie se zaměřuje na interakce a vztahy v rodině. Rodinný terapeut pomáhá rodině identifikovat stresory a problémy a společně najít řešení. Tato terapie může být užitečná pro rodiny, které mají potíže s komunikací a respektováním hranic.

5. Gestalt terapie

Gestalt terapie se zaměřuje na celkovou zkušenost pacienta. Terapeut se soustředí na přítomnost a pomáhá pacientovi najít své vlastní řešení problémů. Tato terapie může být užitečná pro pacienty s problémy s sebeuvědoměním a se sebepřijetím.

6. NLP terapie

NLP se zaměřuje na propojení jazykových a neurologických procesů v lidském mozku, aby pomohl lidem dosáhnout osobního rozvoje a změn v chování. Tento terapeutický přístup využívá řady technik a metod, které pomáhají klientům identifikovat a změnit své myšlenkové procesy a vzorce chování. NLP terapeuti věří, že lidé mají vlastní vnitřní zdroje, které mohou být aktivovány pomocí specifických jazykových a behaviorálních strategií.

Jak funguje rodinná terapie a jak vypadá první návštěva terapeuta?

Rodinná terapie je jednou z nejrozšířenějších forem terapie, kterou mnoho lidí využívá k řešení různých problémů, které se týkají rodiny. Tato terapie se zaměřuje na rodinné vztahy a snaží se pomoci rodině porozumět a řešit problémy, které se v ní vyskytují. Podíváme se na to, jak funguje rodinná terapie a jak vypadá první návštěva terapeuta:

Jak funguje rodinná terapie?

Rodinná terapie se zaměřuje na vztahy mezi jednotlivými členy rodiny a snaží se zlepšit komunikaci a řešit problémy. Terapeut pracuje s rodinou jako celkem a snaží se přijít na to, co je příčinou problémů, kterým rodina čelí. Terapeut se snaží pomoci rodině identifikovat vzorce chování a myšlení, které mohou vést k problémům, a pomáhá rodině najít způsoby, jak změnit tyto vzorce.

Jak vypadá první návštěva terapeuta?

První návštěva terapeuta zahrnuje obvykle několik kroků. Nejprve terapeut zpravidla vyzve rodinu, aby popisovala své problémy a obavy. Terapeut může klást otázky, aby lépe porozuměl situaci a získal co nejvíce informací. Následně terapeut s rodinou společně plánuje, jak se dá řešit problém. Většinou se diskutuje o tom, jakými způsoby může rodina změnit své chování a myšlení, aby se problém vyřešil.