Access bars terapie: Jak funguje tato technika uvolňování bloků energie

Access bars terapie je jednou z nejnovějších technik uvolňování bloků energie. Tato technika využívá speciálních bodů na hlavě, které jsou spojeny s různými oblastmi našeho života. Při této terapii se na tyto body lehce tlačí, což má za následek uvolnění bloků a zlepšení celkového stavu organismu.

5 způsobů, jak vám KBT terapie může pomoci

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je psychoterapeutická metoda, která vám může pomoci zvládat emocionální a duševní problémy. Vyvinuta v sedmdesátých letech minulého století, KBT je založena na myšlence, že naše chování, myšlenky a pocity jsou vzájemně propojeny a že jejich vědomé ovlivňování nám může pomoci dosáhnout lepšího psychického a fyzického zdraví. KBT je nyní nejčastěji doporučovanou psychoterapeutickou metodou v USA a mnoha dalších zemích.