Skupinová terapie pro zvládání stresu a úzkosti: Praktické tipy a techniky

Stres a úzkost jsou neodmyslitelnou součástí života každého člověka. Zvládání těchto emocí je klíčové pro udržení duševního zdraví a kvality života. Skupinová terapie je jedním z efektivních způsobů, jak se naučit lépe zvládat stres a úzkost. V tomto článku se zaměříme na praktické tipy a techniky používané v rámci skupinové terapie.

1. Sdílení zkušeností a pocitů

Jednou z hlavních předností skupinové terapie je možnost sdílet své pocity a zkušenosti s ostatními členy skupiny. Tímto způsobem se účastníci cítí méně osamocení ve svých problémech a mohou se navzájem inspirovat a podporovat. Důležité je vytvářet neformální a důvěryhodné prostředí, kde si účastníci mohou otevřeně promluvit o svých problémech.

2. Relaxační techniky

Skupinová terapie pro zvládání stresu a úzkosti často zahrnuje různé relaxační techniky, které pomáhají zmírnit napětí a uvolnit mysl. Tyto techniky zahrnují hluboké dýchání, meditaci nebo jógové cvičení. Pravidelné provádění těchto technik může pomoci člověku zvládat stres a úzkost v každodenním životě. Pro rychlou pomoc můžete také využít relaxační techniky poslechem audia Zbavte se stresu a napětí.

3. Zlepšení komunikačních dovedností

Komunikace je klíčová pro vyjádření svých pocitů a potřeb. Ve skupinové terapii se často zaměřujeme na zlepšení komunikačních dovedností, jako je asertivita nebo aktivní naslouchání. Tímto způsobem se účastníci učí vyjadřovat své pocity a potřeby zdravým způsobem a zároveň respektovat potřeby ostatních.

4. Zvládání myšlenkových procesů

Negativní myšlenky a obavy často přispívají ke zvýšení stresu a úzkosti. Skupinová terapie může zahrnovat techniky kognitivní terapie, které pomáhají účastníkům identifikovat a změnit své negativní myšlenkové vzorce. Tímto způsobem se účastníci učí lépe zvládat své myšlenky a snižovat úroveň stresu a úzkosti.

5. Podpora sebeúcty a sebevědomí

Nízká sebeúcta a sebevědomí mohou být příčinou zvýšeného stresu a úzkosti. Ve skupinové terapii se často pracuje na posílení sebeúcty a sebevědomí účastníků, například skrze afirmace nebo sebepoznávací cvičení. Tímto způsobem se účastníci učí vnímat své silné stránky a zlepšovat svůj vztah k sobě.

6. Stanovení cílů a plánování

Stanovení cílů a plánování kroků k jejich dosažení je důležitou součástí zvládání stresu a úzkosti. Skupinová terapie může pomoci účastníkům stanovit si reálné cíle a rozdělit je na menší, dosažitelné úkoly. Tímto způsobem se účastníci učí zvládat své časové a energetické zdroje a snižovat svůj stres a úzkost.

Skupinová terapie pro zvládání stresu a úzkosti je efektivním nástrojem, který nabízí různé praktické tipy a techniky. Díky sdílení zkušeností, relaxačním technikám, zlepšení komunikačních dovedností, zvládání myšlenkových procesů, podpoře sebeúcty a sebevědomí a stanovení cílů a plánování se účastníci učí zvládat svůj stres a úzkost zdravým a efektivním způsobem.

Vztahový terapeut versus psycholog: jaký je rozdíl?

V dnešní době se často setkáváme s pojmy jako vztahový terapeut a psycholog. Mnoho lidí však neví, jaký je mezi nimi rozdíl a jaký z nich by měl být vhodný pro jejich konkrétní problém. V tomto článku se podíváme na klíčové rozdíly mezi vztahovým terapeutem a psychologem.

Vztahový terapeut je odborník, který se specializuje na pomoc lidem při řešení problémů v partnerských vztazích. Jeho hlavním cílem je pomoci párům porozumět a pracovat na jejich vztahu, což může zahrnovat komunikaci, respektování hranic a učení se různým technikám pro zlepšení vztahu.

Na druhé straně psycholog je odborník zaměřený na mentální zdraví a chování jednotlivců. Jeho hlavním cílem je pomoci klientovi překonat stres, úzkost, deprese a další duševní problémy. Psycholog může používat různé metody, jako je například kognitivně-behaviorální terapie, aby klientovi pomohl pochopit a změnit negativní myšlenkové vzorce.

Hlavní rozdíl mezi vztahovým terapeutem a psychologem spočívá tedy v jejich zaměření. Zatímco vztahový terapeut se zaměřuje na vztahy mezi dvěma lidmi, psycholog se zaměřuje na individuální mentální zdraví jednotlivce.

Dalším rozdílem je vzdělání. Vztahový terapeut může mít různé typy vzdělání, ale většinou má magisterský titul v psychologii, sociální práci nebo rodinné terapii. Na druhé straně psycholog musí mít magisterský titul v psychologii a musí projít klinickou praxí a certifikací.

Při výběru mezi vztahovým terapeutem a psychologem je tedy důležité přemýšlet o tom, co je pro vás nejlepší. Pokud máte problémy s partnerským vztahem, může být vztahový terapeut lepší volbou. Pokud však máte problémy s úzkostí, depresemi nebo jinými duševními problémy, může být psycholog lepší volbou.

Je také důležité vybrat si odborníka, který má dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti v oboru, který vás zajímá. Je dobré se zeptat na doporučení od přátel a rodiny a najít si odborníka, se kterým máte dobrý pocit a s kterým se cítíte pohodlně.

Vztahový terapeut a psycholog jsou dva různé odborníci, kteří mají své vlastní specializace a metody. Při výběru mezi nimi je důležité zvážit, jaký typ problému řešíte a najít si odborníka s odpovídajícími kvalifikacemi a zkušenostmi.

Podívejte se případně také na NLP, které obsahuje mnoho technik, které při řešení vztahů přijdou vhod.

Terapie ve tmě jako nový způsob relaxace a meditace

Terapie ve tmě se stává stále populárnějším novým způsobem relaxace a meditace, který pomáhá zlepšit fyzické i duševní zdraví. Tento druh terapie se provádí v úplné tmě, kde se pacienti soustředí na své vnitřní pocity a myšlenky.

Tato terapie pomáhá uvolnit stres a napětí, které jsou způsobeny každodenním životem. Terapeuti, kteří tuto terapii provádějí, vytvářejí prostředí, které umožňuje pacientům soustředit se na své myšlenky a pocity a odpočinout si od každodenního shonu.

Terapie ve tmě se také používá k léčbě některých duševních chorob, jako jsou například stavy úzkosti a deprese. Když jsou pacienti v tmě, mohou se soustředit na své emoce a pocit vnitřního klidu, což jim pomůže zvládat své emoční problémy.

Tento druh terapie může pomoci i lidem, kteří trpí nespavostí. Pokud se pacienti uvolní v tmě, mohou dosáhnout hlubokého stavu relaxace a lépe se uvolnit před usínáním.

Terapie ve tmě se také využívá k zlepšení fyzického zdraví. Tento způsob terapie může pomoci zmírnit bolest svalů a kloubů a také pomoci s regenerací těla po fyzické námaze.

Terapie ve tmě je novým a inovativním způsobem relaxace a meditace, který může pomoci zlepšit jak fyzické, tak duševní zdraví. Pokud se cítíte vystresovaní nebo trpíte nějakými duševními problémy, terapie ve tmě může být pro vás ideálním způsobem, jak získat klid a uvolnění.

Také můžete pobyt ve tmě využít na poslech relaxačních audií na pozitivní programování mysli. Technika řízené relaxace vás zavede do hlubokého uvolnění, kde si můžete odpočinout, případně komunikovat se svým podvědomím na vyřešení aktuálních životních situací.

5 způsobů, jak se lesní terapie může pozitivně projevit na vašem zdraví

Lesní terapie se stává stále populárnější alternativou pro zlepšení zdraví a uvolnění od stresu. Věděli jste, že průměrný člověk tráví 90 % svého času uvnitř budov? To však není přirozené prostředí pro lidské tělo, které vyvinulo miliony let v přírodě. Podívejte se na 5 způsobů, jak se lesní terapie může pozitivně projevit na vašem zdraví.

1. Zlepšuje imunitní systém

Pobyt v přírodě může pomoci posílit vaše imunitní systém. Lesy jsou plné esenciálních olejů a pryskyřic, které se uvolňují z borovicových a smrkových stromů. Tyto látky zlepšují imunitní systém a pomáhají tělu bojovat s infekcemi. Vdechovaný vzduch v lesích je také plný vitamínu D, který pomáhá posilovat kosti a zlepšovat imunitu.

2. Snížení stresu

Lesní terapie může pomoci snížit hladinu stresu. Pobyt v přírodě má příznivý vliv na naše psychické zdraví. Poslouchání zvuků lesa, jako jsou šumění stromů, zpěv ptáků a tekoucí voda, má uklidňující účinek na lidskou psychiku. Les také nabízí klidné prostředí, které pomáhá snižovat hladinu kortizolu, stresového hormonu.

3. Zlepšení kardiovaskulárního zdraví

Procházky v lese mohou zlepšit kardiovaskulární zdraví. Studie ukázaly, že při procházce v přírodě se snižuje hladina krevního tlaku a srdeční tep se zpomaluje. Les také pomáhá snižovat hladinu cholesterolu, což zlepšuje zdraví srdce a cév.

4. Podpora mentálního zdraví

Lesní terapie může pomoci zlepšit mentální zdraví tím, že snižuje úzkost a depresi. Studie ukázaly, že pobyt v přírodě může pomoci snížit úzkost a zlepšit náladu. Les také pomáhá zlepšovat pozornost a koncentraci.

5. Zlepšení spánku

Pobyt v lese může pomoci zlepšit kvalitu spánku. Lesy jsou plné čistého a čerstvého vzduchu, který pomáhá snižovat úzkost, která může být příčinou špatného spánku. Také zvuky lesa mohou pomoci uklidnit mysl a usnadnit usínání.

Lesní terapie může být velmi prospěšná pro naše fyzické a psychické zdraví. Pokud trpíte stresem, úzkostí nebo depresemi, nebojte se vyrazit na procházku do lesa. Může to být přesně to, co vaše tělo a mysl potřebují k uvolnění a regeneraci.

A pokud chcete udělat při procházce v lese ještě něco navíc, využijte tento čas na přeprogramování mysli, buď afirmacemi, nebo technikou řízené relaxace, kterou najdete v audiích na pozitivní programování mysli.

Access bars terapie: Jak funguje tato technika uvolňování bloků energie

Access bars terapie je jednou z nejnovějších technik uvolňování bloků energie. Tato technika využívá speciálních bodů na hlavě, které jsou spojeny s různými oblastmi našeho života. Při této terapii se na tyto body lehce tlačí, což má za následek uvolnění bloků a zlepšení celkového stavu organismu.

Jak tedy Access bars terapie funguje? Tato terapie vychází z předpokladu, že naše tělo je schopno sama se léčit. Pokud jsou však v našem těle nějaké bloky energie, tato schopnost je oslabena. Tyto bloky mohou mít různé příčiny, například stres, psychické traumata nebo nevhodné myšlenkové vzorce.

Při Access bars terapii se tedy pracuje s těmito bloky energie. Terapeut se zaměřuje na určité body na hlavě, které jsou spojeny s různými oblastmi našeho života, jako jsou například finance, vztahy, zdraví či sebevědomí. Na tyto body se lehce tlačí, což má za následek uvolnění bloků.

Během terapie se klient cítí velmi uvolněně a mnoho lidí popisuje, že se jim po terapii zlepšila kvalita spánku, zlepšil se jejich vztah k sobě i k druhým a zlepšila se jejich celková nálada. Access bars terapie je tedy vhodná pro všechny, kteří chtějí zlepšit svůj život a uvolnit své bloky energie.

Pokud máte pocit, že máte nějaké bloky energie, které vám brání v plné životní pohodě, může být tato terapie pro vás vhodná.

A pokud máte pocit, že máte v hlavěš nějaké myšlenkové bloky, mohlo by vám pomoci NLP. Podívejte se, na co jsou NLP techniky vhodné a případně zvažte online kurz NLP, kde se naučíte efektivně pracovat s myslí a neužitečnými myšlenkovými vzory.

Jak si zvolit správné druhy terapie pro své potřeby?

Dnešní moderní společnost si klade stále větší nároky a mnohdy to vede k různým problémům, jako je například stres, únava, deprese, úzkost nebo fyzické potíže. Tyto problémy mohou ovlivnit naše zdraví a celkovou kvalitu života. Proto je důležité najít vhodnou terapii, která nám pomůže zvládnout tyto obtíže.

Existuje mnoho různých druhů terapie, které mohou pomoci s různými druhy problémů. Zde je několik tipů, jak si zvolit správný druh terapie pro vás:

1. Zvažte, který druh problému máte – je důležité si ujasnit, jaké problémy máte a zvažte, který druh terapie by mohl být nejefektivnější. Pokud máte například problémy s úzkostí, může být pro vás vhodné vyhledat terapii, která se zaměřuje na zvládání úzkosti.

2. Zkuste najít doporučení – můžete se zeptat na doporučení od přátel nebo rodiny, kteří podstoupili terapii v minulosti. Mohou vám poskytnout užitečné informace o terapeutovi nebo terapeutické metodě.

3. Vyhledávejte kvalifikované terapeuty – je důležité najít kvalifikovaného terapeuta, který má zkušenosti s vaším problémem a používá ověřené metody. Můžete se zeptat na kvalifikace terapeuta, jeho zkušenosti a jaké metody používá.

4. Vyhledejte terapii, která vám vyhovuje – někteří lidé preferují individuální terapii, zatímco jiní se cítí lépe v terapii v malé skupině. Je důležité najít terapii, která vám vyhovuje a která vám pomůže dosáhnout požadovaných výsledků.

5. Buďte trpěliví – terapie může být proces, který vyžaduje čas a trpělivost. Je důležité být trpělivý a dát terapii nějakou dobu na to, aby fungovala. Pokud terapie po nějaké době nefunguje, můžete zkusit najít jinou terapii nebo terapeuta.

Výběr správného druhu terapie může být klíčový k úspěchu v boji s různými problémy. Je důležité být otevřený a najít terapii, která vyhovuje vašim individuálním potřebám. Pokud máte pocit, že terapie vám nepomáhá, neváhejte hledat jinou možnost.

Podívejte se na knihu Koučování pro každého, abyste zjistili, jak probíhá koučovací sezení, co můžete očekávat, jako i mnoho příkladů koučovacích otázek, které můžete ihned použít ve svém životě.

Kognitivní terapie: Jak se naučit rozpoznávat a řešit negativní myšlenky

Negativní myšlenky mohou být velkým problémem pro naše duševní zdraví. Vždy, když se nám něco nepovede, můžeme si začít myslet, že jsme neúspěšní a že nic nedokážeme. Tyto myšlenky nás však mohou zdravotně poškodit, protože nás nutí cítit se špatně a mohou narušit naše vztahy a výkon v práci nebo škole.

Kognitivní terapie je technika, která nám pomůže rozpoznat a řešit negativní myšlenky. Tato terapie se zaměřuje na to, aby nás naučila, jak si uvědomovat, co si myslíme a jak ovládat naše myšlenky. Kognitivní terapie nám poskytuje nástroje, abychom mohli zlepšit naše duševní zdraví a překonat negativní myšlenky.

Zde je několik tipů, jak se naučit používat kognitivní terapii:

1. Pozorujte své myšlenky

Je důležité začít si všímat, co si myslíme. Pozorujte, když si říkáte negativní věci, jako například „Nemohu to udělat“ nebo „Jsem špatný“. Když si to uvědomíte, můžete si položit otázku, zda jsou tyto myšlenky pravdivé nebo je to jenom způsob, jakým se cítíte.

2. Otestujte své myšlenky

Když si uvědomíte negativní myšlenky, zkuste je otestovat. Zeptejte se sami sebe, zda je to pravda a zda existuje nějaký důkaz, že to tak skutečně je. Pokud neexistuje žádný důkaz, že je to pravda, změňte se své myšlenky na pozitivnější.

3. Používejte afirmace

Afirmace jsou pozitivní věty, které si opakujeme, aby nám pomohly změnit naše myšlenky. Pokud si uvědomíte, že si říkáte negativní věci, zkuste si říct něco pozitivního. Například, místo „Nemohu to udělat“ si řekněte „Můžu to udělat, když chci“.

4. Učte se odmítat negativní myšlenky

Když si uvědomíte negativní myšlenky, nevzdávejte se. Namísto toho se naučte negativním myšlenkám bránit. Zaměřte se na pozitivní věci a věci, které se vám daří.

Kognitivní terapie může být užitečná pro každého, kdo chce zlepšit své duševní zdraví a naučit se, jak řešit negativní myšlenky. Pokud se bojíte negativních myšlenek a chcete se s nimi vypořádat, může vám kognitivní terapie pomoci.

Výborně vám s ovládáním myšlenek, vyčištěním negativních myšlenek a vytvořením nových pozitivních myšlenek pomůžou také techniky NLP, které se naučíte v online kurzu Praktikant NLP. Zlepšete svoje myšlení a zlepší se váš život.

Jak párový terapeut může pomoci zachránit manželství

Manželství je jednou z nejdůležitějších institucí v lidském životě. Avšak, každé manželství je jedinečné a může se potýkat s různými problémy. Pokud jste v manželství a potýkáte se s problémy, můžete zvažovat pomoc párového terapeuta.

Párový terapeut je odborník, který se specializuje na práci s páry. Jeho cílem je pomoci partnerům vyřešit problémy, zlepšit komunikaci a obnovit vztah. Pokud váš vztah prochází těžkým obdobím, párový terapeut může poskytnout užitečné nástroje a podporu potřebnou k obnovení vašeho manželství.

Zde je několik způsobů, jak párový terapeut může pomoci zachránit manželství:

1. Poskytne vám bezpečný prostor pro komunikaci

Párový terapeut vám umožní mluvit o svých pocitech a problémech v bezpečném a podpůrném prostředí. Jeho role je nezaujatě poslouchat obě strany a pomoci najít řešení, která budou fungovat pro oba partnery.

2. Pomůže vám porozumět vašemu partnerovi

Párový terapeut může pomoci odhalit rozdíly ve vašich názorech a přesvědčeních. Tím, že se naučíte porozumět pohledu vašeho partnera, můžete najít řešení, která budou fungovat pro vás oba.

3. Naučí vás efektivně komunikovat

Jedním z nejčastějších problémů v manželstvích je nedostatek efektivní komunikace. Párový terapeut vám může pomoci naučit se komunikovat otevřeně a bez předsudků. Tím, že se naučíte naslouchat a vyjadřovat své pocity, můžete snadněji najít řešení.

4. Pomůže vám najít společnou cestu

Párový terapeut vám může pomoci najít společné cíle a plány pro vaše manželství. Tím, že se naučíte spolupracovat a řešit problémy společně, můžete obnovit vaše manželství a posílit váš vztah.

Párový terapeut může být velkou pomocí při řešení problémů v manželství. Pokud se potýkáte s problémy ve vašem manželství, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Zachránit manželství není snadná úloha, ale s pomocí párového terapeuta můžete najít řešení a posílit váš vztah.

Přemýšlíte, jak párová terapie probíhá? Co se tam děje? Podívejte se na eknihu Koučování pro každého, kterou si můžete nechat zaslat emailem, a budete připraveni.

Druhy psychoterapie – Která je pro vás ta pravá?

Psychoterapie se stává stále populárnější formou péče o duševní zdraví. Pokud jste se rozhodli pro psychoterapii, máte před sebou důležité rozhodnutí: Která psychoterapie je pro vás ta pravá? Existuje mnoho druhů psychoterapie a každá má své výhody a nevýhody. V této přehledu se podíváme na nejběžnější druhy psychoterapie a jaké jsou jejich hlavní rysy.

1. Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)

KBT se zaměřuje na myšlenky a chování pacienta. Terapeut pomáhá pacientovi identifikovat negativní myšlenky, které vedou k negativnímu chování, a učí pacienta, jak je přeměnit na pozitivní myšlenky. KBT se také zaměřuje na změnu chování, zejména chování, které způsobuje stres a úzkost.

2. Humanistická psychoterapie

Humanistická psychoterapie se zaměřuje na celkový rozvoj osobnosti pacienta. Terapeut pomáhá pacientovi najít svou vlastní cestu a cíle. Tato terapie se zaměřuje na pozitivní aspekty pacientova života a na jeho schopnost dosahovat vlastních cílů.

3. Psychodynamická terapie

Psychodynamická terapie vychází z psychoanalýzy. Terapeut se zaměřuje na zpracování nepřímých a nevědomých procesů v mysli pacienta. Tato terapie se zaměřuje na vztahy, které pacient uzavírá v různých obdobích svého života, a snaží se pomoci pacientovi prohlédnout a pochopit tyto vztahy.

4. Rodinná terapie

Rodinná terapie se zaměřuje na interakce a vztahy v rodině. Rodinný terapeut pomáhá rodině identifikovat stresory a problémy a společně najít řešení. Tato terapie může být užitečná pro rodiny, které mají potíže s komunikací a respektováním hranic.

5. Gestalt terapie

Gestalt terapie se zaměřuje na celkovou zkušenost pacienta. Terapeut se soustředí na přítomnost a pomáhá pacientovi najít své vlastní řešení problémů. Tato terapie může být užitečná pro pacienty s problémy s sebeuvědoměním a se sebepřijetím.

6. NLP terapie

NLP se zaměřuje na propojení jazykových a neurologických procesů v lidském mozku, aby pomohl lidem dosáhnout osobního rozvoje a změn v chování. Tento terapeutický přístup využívá řady technik a metod, které pomáhají klientům identifikovat a změnit své myšlenkové procesy a vzorce chování. NLP terapeuti věří, že lidé mají vlastní vnitřní zdroje, které mohou být aktivovány pomocí specifických jazykových a behaviorálních strategií.

NLP terapie může být použita k řešení řady problémů, včetně úzkosti, deprese, fobií, stresu, závislostí a problémů s mezilidskými vztahy. Nicméně, jako u každé formy terapie, úspěšnost závisí na individuálních faktorech a kvalitě terapeutického vztahu.

Je důležité si uvědomit, že neexistuje „jedna velikost, která by odpovídala všem“ v oblasti psychoterapie. Každý pacient má jiné potřeby a preference. Pokud se rozhodnete pro psychoterapii, rozhodněte se na základě rozhovorů s terapeutem, který se snaží pochopit vaše potřeby a přání.

Zajímá vás, jak může probíhat koučovací sezení s využitím NLP technik? Podívejte se na eknihu Koučování pro každého, kterou si můžete poslat na email.

5 důvodů, proč byste si měli vyzkoušet existenciální psychoterapii

Existenciální psychoterapie se stala v posledních letech stále populárnější. Tento typ terapie se zaměřuje na otázky životního smyslu a existence. Pokud se rozhodujete, zda byste měli vyzkoušet existenciální psychoterapii, zde je pět důvodů, proč byste na to měli jít.

1. Pomůže vám nalézt svůj životní smysl

Existenciální psychoterapie se zaměřuje na otázky jako je smysl a účel života. Během terapie vám terapeut pomůže identifikovat vaše hodnoty a cíle a pomůže vám vytvořit přidanou hodnotu v oblastech, které jsou pro vás důležité. Tímto způsobem může existenciální psychoterapie pomoci nalézt smysl vašeho života.

2. Zlepší vaše mezilidské vztahy

Existenciální psychoterapie se zaměřuje na to, jak se člověk vnímá a jak vnímá svět. Tímto způsobem může pomoci zlepšit vaše mezilidské vztahy tím, že vám pomůže zlepšit vaše komunikační dovednosti a pochopení sebe a druhých lidí.

3. Pomůže vám zvládat stres a úzkost

Existenciální psychoterapie může pomoci zvládat stres a úzkost. Terapeut vám pomůže identifikovat možné zdroje stresu a pomůže vám vytvořit strategie pro řešení a snižování stresu. Díky tomu můžete snížit svou úzkost a zlepšit svou pohodu.

4. Pomůže vám zlepšit sebekontrolu

Existenciální psychoterapie může pomoci zlepšit vaši sebekontrolu. Terapeut vám pomůže pochopit vaše emoce a učit se s nimi lépe pracovat. To vám umožní zlepšit svou sebekontrolu a lépe řídit vaše chování.

5. Pomůže vám změnit nežádoucí chování

Existenciální psychoterapie může pomoci změnit nežádoucí chování. Terapeut vám pomůže pochopit, jak vaše chování ovlivňuje vaše životní cíle a jak můžete změnit nežádoucí chování, abyste dosáhli těchto cílů. To znamená, že existenciální psychoterapie může pomoci překonat různé závislosti a potíže, jako jsou například deprese a úzkost.

Vyzkoušení existenciální psychoterapie může být velmi užitečné, pokud se snažíte nalézt smysl svého života, zlepšit své mezilidské vztahy, zvládat stres a úzkost, zlepšit svou sebekontrolu a změnit nežádoucí chování. Proto je dobré zvážit tuto formu terapie, pokud si myslíte, že vám může pomoci v některých z těchto oblastí.

Začít můžete už teď pokládáním sobě sebekoučovacích otázek. Nechte se inspirovat v připravované knize Koučování pro každého. Dosáhněte svého životního poslání a naplnění.